Tera 240 - Thùng Ben

Tera 240 - Thùng Ben

Giá: 415.000.000 VND
Tera 240 - Thùng lửng

Tera 240 - Thùng lửng

Giá: 324.000.000 VND
Tera 240 - Thùng Kín

Tera 240 - Thùng Kín

Giá: 350.000.000 VND
Tera 240 - Thùng Mui bạt

Tera 240 - Thùng Mui bạt

Thùng mui bạt Nhà máy: Giá: 343.000.000 VND; Thùng mui bạt Đại lý: Giá: 358.000.000 VND
Tera 230 - Thùng lửng

Tera 230 - Thùng lửng

Giá: 355.000.000 VND
Tera 230 - Thùng Kín

Tera 230 - Thùng Kín

Giá: 382.000.000 VND
Tera 230 - Thùng Mui bạt

Tera 230 - Thùng Mui bạt

Thùng mui bạt Nhà máy: Giá: 376.000.000 VND; Thùng mui bạt Đại lý: Giá: 392.000.000 VND
Tera 190 - Thùng lửng

Tera 190 - Thùng lửng

Giá: 317.000.000 VND
Tera 190 - Thùng mui bạt

Tera 190 - Thùng mui bạt

Thùng mui bạt Nhà máy: Giá: 336.000.000 VND; Thùng mui bạt Đại lý: Giá: 349.000.000 VND
Thùng kín

Thùng kín

Giá: 372.000.000 VND